ÇORLU SMMMO'DA, YENİ DÖNEMİN İLK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

08.12.2022 06:28

Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası'nda, yeni dönemin ilk eğitim semineri gerçekleştirildi. ''Luca Beyanname ve e-Defter Uygulamaları Eğitimi'' seminerinin açılış konuşmasını Oda'mız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayşe Eroğlu yaparken, sunumunu ise Oda'mız Staj Eğitim Komitesi Başkan Yardımcısı Sayın Azem Sever üstlendi. Oda'mız üyeleri ve stajyerleri tarafından büyük ilgiyle takip edilen eğitim semineri, yaklaşık 3 saat sürdü.

07 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 15.00'da başlayan eğitim seminerinin açılış konuşmasını yapan ve yeni dönemin ilk eğitim seminerine iştirak eden katılımcılara teşekkür eden Oda'mız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayşe Eroğlu, ''Bizim mesleğimiz; eğitim programlarının eksik olmadığı, yenilikçi adımların süreklilik gösterdiği ve kaliteli hizmet sunumunun fark yarattığı bir meslek grubudur. Değişen dünya teknolojileri ve buna bağlı olarak kesintisiz bir şekilde gelişim gösteren internet hizmetlerinin mesleğimizin her alanında yaygın olarak kullanılması, bizleri yenilik ve değişiklikleri yakından takip etmeye, bununla birlikte kendimizi geliştirmeye mecbur bırakmaktadır. Kendini yenilemeyen ve teknolojik hıza ayak uyduramayan meslek mensuplarının, gerek mesleki anlamda gerekse sunduğu hizmet kalitesi bağlamında, emsallerine göre geride kalacağı yadsınamayacak bir gerçektir. Bu nedenle Oda'mız üyesi olan siz değerli meslektaşlarımızın ileri donanım sahibi, birikim kapasitesi yüksek ve daha bilinçli birer meslek mensubu olabilmeleri adına, mesleki uyumlarını ve daha üretken bir konumda olmalarını önemsiyoruz.

Sizlerin de talep ve katılımları doğrultusunda verilen bu eğitim seminerlerini, gerek kendi içimizde gerekse TESMER ve SÜRGEM Eğitmenleri aracılığıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İsteğimiz, uygulamaya başlayacağımız ve belirli dönemler halinde düzenleyeceğimiz eğitim sürecini, sizlerin de katılımıyla yönetebilmektir.

Sözlerime burada son verirken hepinizi yeniden saygıyla selamlıyor, eğitim programımızın verimli geçmesini diliyorum. Bugün gerçekleştireceğimiz eğitime katkı sunan Oda'mız Staj Eğitim Komitesi'nin değerli üyeleri başta olmak üzere sunumu yapacak olan Staj Eğitim Komitesi Başkan Yardımcımız Sayın Azem Sever'e teşekkürlerimi sunuyorum.'' dedi.

Oda'mız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayşe Eroğlu'nun gerçekleştirdiği açılış konuşmasının ardından, Staj Eğitim Komitesi Başkan Yardımcımız Sayın Azem Sever sunumunu gerçekleştirdi. ''KDV Beyannamesi'', 'Muhtasar Beyanname', 'Geçici Vergi Beyannamesi', 'e-Defter Başvuru ve Luca Ayarları', 'Kayıtların e-Deftere Uygun Şekilde Düzeltilmesi' ve 'e-Defter Kayıtlarının Hata Kontrolleri' konu başlıkları altında ilerleyen uygulamalı eğitim semineri, verilen güncel örnekler ve en çok karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik örnek olaylar ile geniş katılımlı bir çerçevede sürdürüldü.

Yaklaşık 3 saat süren ve katılımcılar açısından oldukça verimli geçen eğitim semineri, soru-cevap bölümünün ardından son buldu.