TESMER Staj ve Sınavlara İlişkin Uygulama Yönergesi ve Ekleri 2024

TÜRMOB Başkanlığının 20.03.2024 tarih, E. 4844 sayılı ve “TESMER 9. Merkez Kurulu ve Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi”  ileti ekinde yer almıştır.

https://www.tesmer.org.tr/?p=4950

Fotograf Galerisi

Diğer Paylaşımlar