Kurumsal

26 Temmuz 2008 Tarihinde 5786 nolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 26948 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna dayanarak 168 meslek mensubunun imzası ile Odamızın kuruluş izni için TÜRMOB'a başvuruda bulunulmuştur.

TÜRMOB Yönetim Kurulu'nun Maliye Bakanlığı'na ve diğer resmi kurumlara bildirmesi ile 4 Haziran 2011 tarihinde Odamız tüzel kişilik kazanmıştır.

İbrahim OTSEKİN, Sedat DEDEOĞLU, Erol İLHAN, Öner TEKİN ve Ayşe EROĞLU'ndan oluşan Müteşebbis Heyet Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere TÜRMOB tarafından atanmıştır.

Odamızın kuruluş esnasında 261 üyesi mevcut olup bu sayı her geçen gün artarak devam etmektedir. Odamız TÜRMOB bünyesinde, İlçe bazında kurulan 3. oda olmuştur. Müteşebbis Heyet etkin çalışmalarıyla kısa zamanda meslektaşlara hizmet eder duruma gelmiştir.