''vergi İnceleme Ve İdari Başvuru Süreci'' Konulu Eğitim Semineri, 19 Eylül 2023 Sali Günü Gerçekleştirildi

Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası'nın ev sahipliğinde organize edilen ''Vergi İnceleme ve İdari Başvuru Süreci'' konulu eğitim semineri, 19 Eylül 2023 Salı günü gerçekleştirildi. ''SÜRGEM Zorunlu Eğitimi'' kapsamında düzenlenen ve SÜRGEM- TÜRMOB Eğitmeni YMM Sayın Sinan Dündar'ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim semineri, yaklaşık altı saat sürdü.

Yoğun katılımla gerçekleşen ve saat 14.00'da başlayan seminerin açılış konuşmasını, Oda'mız Yönetim Kurulu Sekreteri Sayın Burcu Bayındır gerçekleştirdi. Bayındır, yaptığı açılış konuşmada, ''SÜRGEM tarafından planlanarak programlanan, 'Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimleri' kapsamında Oda'mızca yüz yüze olarak düzenlenen ilk eğitimimiz olan 'Vergi İnceleme ve İdari Başvuru Süreci' konulu eğitim seminerimize, hepiniz hoş geldiniz.

Sizlerin de bildiği üzere bu eğitimler zorunlu olup; 'Yaşam Boyu Öğrenme' ilkesinin benimsenmesi, mevzuat konusunda biz meslektaşların yüksek kaliteli hizmet sunması, mesleki yetkinliklerini artırmasını ve geliştirmesini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Çorlu SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyeleri olarak; yüz yüze düzenlediğimiz bu ilk eğitimin, Oda'mız üyesiyken 'Yeminli Mali Müşavir' olmaya hak kazanan Sayın Sinan Dündar arkadaşımızın sunumuyla gerçekleştirmenin samimiyetini ve keyfini sizlerle birlikte paylaşmak istedik.

Sözü çok fazla uzatmadan, önümüzdeki günlerde daha nice yüz yüze eğitimlerde bir araya gelmeyi temenni eder; sevgili arkadaşımız YMM Sinan Dündar'ı, sunumunu gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ederim.'' dedi.

Açılış konuşmasının akabinde kürsüye gelen SÜRGEM- TÜRMOB Eğitmeni YMM Sayın Sinan Dündar, üç bölüm (1.Bölüm: Genel Çerçeve (Kavramlar-Tanımlar, Kurumlar-VDKB/GİB, Kaynaklar-Yasal Mevzuat) 2.Bölüm: Vergi İnceleme Süreci (İncelemeye Seçilim, İncelemenin Başlaması, İncelemenin Yürütülmesi, İnceleme Sonrası (Vergi İnceleme Raporu)), 3.Bölüm: İnceleme Sonrası İdari Başvuru Yolları (Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme, Vergi ve Cezada Uzlaşma (Tarhiyat Öncesi Uzlaşma / Tarhiyat Sonrası Uzlaşma), Dava Yoluna Gidilmesi (+), Kanun Yolundan Vazgeçme (-)) ve üç oturum halinde sunumunu gerçekleştirdi.

''SÜRGEM Zorunlu Eğitimi'' kapsamında düzenlenen iki kredilik (doğrulanabilir kredi) ''Vergi İnceleme ve İdari Başvuru Süreci'' konulu eğitim semineri, saat 20.00 sularında sona erdi.

 

AYDINLATICI EK BİLGİ NOTU:

 

*Doğrulanabilir eğitimler; SÜRGEM tarafından planlanarak programlanan, uzaktan eğitimlere (Senkron ve Asenkron) veya Odalarda yapılacak yüz yüze eğitimlere katılım yoluyla tamamlanan eğitimlerdir.

 

*Doğrulanabilir eğitimler kapsamında gerçekleştirilen yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde her 50 (Elli) dakikalık ders, 1 (Bir) kredi olarak kabul edilir.

 

*Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde her bir gün için en fazla 7 (Yedi) kredi elde edilebilir.

 

*3 (Üç) yıllık dönemde 60 (Altmış) kredinin üzerinde doğrulanabilir sürekli mesleki geliştirme eğitimi kredisi alınması halinde, bu krediler izleyen 3 (Üç) yıla devredilmez.

''Vergi İnceleme ve İdari Başvuru Süreci'' konulu eğitim seminer sunumu için tıklayınız

Diğer Paylaşımlar