1 - 2011/Temmuz Dönemine İlişkin Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 7 Eylül 2011 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 

2 - Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

3 - 6111 Sayılı Yasaya Göre Yapılandırılan Borçlar İle SGK Ödemelerinin Son Günü 02/09/2011' dir

4 - SGK E-Bildirge UVAT Sistemindeki Sorun Hakkındaki Açıklama

5 - E-Beyanname Aracılık ve Gönderme Sözleşmesi Yapılan Müşterilerin Listesinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na Bildirilmesine İlişkin Açıklama (VUK 405 -407 GT)

6 - 2011 Yılı Mali Tatil Uygulamasının SGK Boyutu İle İlgili Açıklama

7 - Mali Tatil Nedeniyle Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri 01.08.2011 Tarihine Uzatılmıştır. (VUK Sirküleri /47)

8 - 31.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2011/Haziran Dönemine İlişkin Ba ? Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 05.08.2011 Tarihine Uzatıldı. (VUK Sirküleri /48)

9 - 2011/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri

10 - 2011/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç)

11 - 2011 Yılı Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Açıklama Güncelleme 13.07.2011

12 - Asgari Ücret Ve Kıdem Tazminatı Tavanı 1 Temmuz'dan İtibaren Artırıldı

13 - Aile Hekimliği Muhtasar Mükellefiyeti İşlemleri İçin Danıştay Yürütmeyi Durdurma Kararı Vermiştir

14 - Çalışanlar Listesine Kayıtlı Serbest Çalışan Meslek Mensuplarımız Aynı Zamanda Ücretli Olarak Çalışamazlar

15 - KDV İade Talepleri Listelerinin , Kağıt Ortamında İstenmemesi İçin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına Gönderdiğimiz Yazı

16 - Belediyeler Mali Müşavirlik ve Muhasebe Bürolarından İş Yeri Açma Ruhsat Harcı Almayacaklar

17 - 1174 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Genel Esasları Hakkında Açıklama

18 - Sözleşme Örnekleri

19 - Adi Ortaklıklar, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler Kesin Mizanlarını Ortaklık Numarası İle Gönderecekler

20 - SGK Şifresini Müşterisi Adına Vekaletle Alan Meslek Mensuplarının Dikkat Etmesi Gereken Konular 

21 - SGK ve Çalışma Bakanlığı Genelgeleri

22 - 2010/4. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç)

23 - Yabancıların Çalışma İzin Kriterleri

24 - 5458 Sayılı Kanun Gereği Borçları Yeniden Yapılandırılmış Olan Borçlular Hakkında Duyuru

25 - İşverenlerin SGK'ya olan prim ve idari para cezalarının 36 aya kadar tecil taksitlendirmesine ilişkin açıklama

26 - A.Ş. Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Süresi 31.12.2011 Tarihine Uzatılmıştır.

27 - 01.08.2009 Tarihine Kadar Bölge Çalışma müdürlüğüne İş Yeri Tescillerinizi Yaptırınız.

28 - Sosyal Güvenlik Kanununun 4/(1)-A Maddesine Göre Personel Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Sağlanan 5 Puanlık Sigorta Primi Desteği'nin Muhasebeleştirilmesi

29 - İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler

30 - Kredi kartı satış (pos) cihazı ile yapılan satışlar ve kdv beyannamesinin 45 no?lu ?kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmet bedellerin kdv dahil karşılığını teşkil eden bedel" satırına ilişkin gelir idaresi başkanlığının açıklaması

31 - Bölge Çalışma Müdürlüğü İşyeri Bildirimleri Hakkında 6 Altın Kural

32 - Mal Beyanı

33 - Tasfiyede Alacaklılara Çağrı İlanı

34 - Staja Başlama Sınavı Meslek Hukuku Örnek Soru ve Cevapları

35 - TEK DÜZEN HESAP PLANI