Değerli  Meslektaşlarım,
     Yasamızın yayınından  bugüne kadar geçen 22 yıldır her yılın 1 Mart gününü Muhasebeciler Haftası olarak kutlamaktayız. bu yıl Çorlu'da ilk defa oda bazında bu günümüzü kutlamanın heyacanı içinde tüm meslekdaşlarımın muhasebeciler gününü kutlarım.
     Muhasebe ekonomik hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. küresel ekonomide olağanüstü gelişmeler meydana gelmektedir. bu gelişim ve değişim, serbest muhasebecilik, mali müşavirlik ve denetim mesleğini de içine almaktadır.
     Meslek örgütleri ve meslek mensupları olarak bu gelişim ve değişimin neresinde olduğumuzun muhasebesini  yapmak durumundayız.
     Bilindiği üzere küresel ekonomide, finansal muhasebe , mali tablolar analizi, bağımsız denetim, vergi danışmanlığı,  kurumsal yönetim,  adli muhasebe önem kazanan konulardır.
     Mesleğin temelini oluşturmakta olan dürüstlük, güvenirlik ve tarafsızlık ilkeleri her muhasebecinin öncelikle önem vermesi gereken kurallardandır. meslek mensupları, mesleğe gerekli özeni göstermeli ve aralarında çıkar çatışmalarına izin vermemelidirler.
     Bu bağlamda meslek mensubunda bulunması gereken en önemli özellikler; dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sır saklama, mesleki özen , titizlik ve  sosyal sorumluluktur. toplum meslek mensubundan güvenilir bilgiler sunmasını bekler. muhasebe mesleğinin kamu yararına hizmet vermesi nedeniyle meslek mensubunda topluma karşı sorumluluk duygusunun gelişmiş olması gerekir.
     Bu gelişimi sağlayacak olan, meslek mensubunun etik anlayışı olacaktır.
     Muhasebe ciler olarak kayıtdışı vergi ve istihdamın önlenmesi ve düzenli bir muhasebe ve denetim sisteminin oluşması adına yüklendiğimiz tüm işlevlerin yanında "sorumluluklarımız sürekli çoğalmakta" ve doğal olarak da iş yükümüz gün geçtikçe artmaktadır.
     Böylesi önemli bir mesleği icra eden meslek mensuplarımız tasdik ve denetim sürecinde yaşanan zorluklar ve tekrarı niteliğindeki angaryalara rağmen başarıyla görevlerini yapmaktadırlar.
     Tüm bu zorluklar içerisinde mesleğimizi icra ederken bireysel olarak kendi haklarımız için ve mesleğimizin geleceği için mücadelemizi devam ettirmek zorundayız. bu mücadelede en büyük destek ve güç alacağımız unsur siz değerli meslektaşlarımız olacaktır.
     Muhasebeciler günümüz kutlu olsun.


     İbrahim OTSEKİN
     Çorlu SMMM Odası Başkanı