DEĞERLİ MESLEKDAŞLARIM

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır.

Öncelikle Muhasebe Haftamızda askerlerimize yapılan hain saldırı nedeniyle üzüntü içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah?tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve milletimize başsağlığı diliyorum

mali müşavirler olarak

Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde barışın, hoşgörünün ve

adaletin egemen olması en büyük arzumuz ve isteğimizdir..

Önümüzdeki günlerin ülkemizde ve dünyada toplumsal barışın

sağlandığı, terörün son bulduğu, insanların barış ve huzur içinde

yaşadığı bir dünya dilemekteyiz.

13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden, 111 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 4 bin 800 Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası, TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir.

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışmaktadır. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek grubuyuz.. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet vermekteyiz.

İdare ile vergi mükelleflerimiz arasında köprü görevi üstlenen serbest muhasebeci mali müşavirler serbest meslek icra etmenin  yanı sıra çok önemli bir kamu hizmeti ifa etmektedirler.

Düzenli ve sağlıklı bir ekonominin temeli şeffaf kayıt ve belge düzeni oluşturmakdan geçmektedir.

 

Öyle inanıyorum ki, düzenli ve adil bir vergi sisteminin tesis

edilebilmesi ancak kamuyu ilgilendiren tüm işlemlerin kayıt altına

alınabilmesi, mükelleflerin beyanlarının makul ve gerçekçi olması

yönünde yapılan çalışmalar ve kayıt dışı ekonominin ortadan

kaldırılması ile mümkün olacaktır. Bu durumu gerçekleştirme

noktasında da en önemli güç şüphesiz mali müşavirler ve

muhasebecilik mesleğinin siz saygıdeğer mensuplarıdır.

Değerli meslekdaşlarım

 Siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen mesleklerin başında mali müşavirlik mesleği gelmektedir. Bu yüzden meslek mücadelesini; siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler her zaman yakından etkilemiş ve etkilemeye devam edecektir. Yapmamız gereken ise ülkemizin ve mesleğimizin dünyadaki değişime ve gelişimlere uyum göstermesini sağlamaktır. Geleceğe bugünden hazırlanmaktan ve uyum sağlamaktan başka bir seçeneğimiz bulunmuyor. Aksi durumda fırsatları kaçırır dünyanın gerisinde kalırız. Teknolojide yaşanan gelişimi, fırsata çevirdiğimiz ölçüde, etkinliğimizi ve varlığımızı artırarak devam ettirebiliriz.

Mesleğin yarınlarını şekillendirmede meslektaşlarımıza ve meslek örgütümüze önemli görevler düşmektedir. Meslektaşlarımız ve meslek örgütümüz bu görev ve sorumlulukları başarıyla yerine getiriyor ve getirecektir.

 

Değerli meslekdaşlarım

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de mali müşavirlik

mesleği kamu maliyesinin güçlenmesine katkı sunmanın yanı sıra,

ticari işletmelerin gelişmesinde yol gösterici ve uluslararası alanda

rekabet edebilirliğinde ivme kazandırıcı bir görev üstlenmiştir. Önemli

bir mesleği icra eden meslek mensupları olarak bizler, her geçen gün

artan çalışma standartları ve şartları ile ücret ve tahsilat gibi mesleki

sorunlarımız olmasına rağmen, mesleki sorumluluğumuz gereği bu

hizmetleri yine de yerine getirmekteyiz. ?Muhasebe mesleğinin

mensupları olarak, sürekli ertelenen ve büyüyen sorunlarımızın artık

çözülmesini istiyoruz.? Mali müşavirlik mesleğinin yetkilerinin ve

sorumluluklarının ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak

düzenlenmesi en büyük beklentimizdir.

 

Mesleğimizin bu gününü ve yarınlarını el birliği ile oluşturmak

istiyoruz. Mesleki dayanışmamızı ve birlikteliğimizi geliştirip,

güçlendirerek, gelişimimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Mali Müşavirler

olarak bizler her türlü siyasi endişelerden uzak bir şekilde yine de

geleceğe umutla bakıyoruz. Mesleki sorumluluk taşıyan bizler dün

olduğu gibi bugün ve yarın da; Bağımsızlık, Tarafsızlık, Güvenilirlik ve

Sosyal Sorumluluk ilkelerini ve meslek siyasetini ön planda tutacağız.

Bu konudaki beklentimiz ve talebimiz başta siyasi iktidar olmak üzere

yetkililerin bu çağrılarımıza duyarsız kalmaması, sorunlarımızın

çözümü için üst birliğimiz olan TÜRMOB ile işbirliği yapmasıdır. Tüm

kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde

yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki

ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır

Bugün meslek mensupları olarak, her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu mesleki rekabetin değil dayanışmanın öne çıkması gereken bir gündür. Mali müşavirlik mesleğinin geleceği için muhasebe mesleğinden yeni meslek türetmek yerine muhasebe mesleği altında farklı uzmanlık alanları oluşturarak kurumsallaşmaya gitmeliyiz.

Küresel ekonomik iklimin belirsizliği, ülke ekonomisinde çarkların  yavaşlaması  tüm kesimleri temkinli bir beklenti içine itti, itmeye devam ediyor.  2020 yılın da  bu havanın kırılması, ekonominin çarklarının tekrar güçlü bir şekilde dönmesi en büyük beklenti ve dileğimiz.

2020 yılının ülkemizde ve dünyada; toplumsal barışın ve adaletin sağlandığı, terörün son bulduğu, toplumun barış ve huzur içinde yaşadığı, ekonomik istikrarın sağlandığı, sorunların çözüldüğü bir yıl olmasını arzuluyoruz. 

. Mesleğimizin ve meslek mensuplarının daha güzel günlere ulaşması

yarınlara umutla baktığımız  bir ülke ve dünyada yaşamamız dileğiyle

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  meslektaşlarımın  Muhasebe

Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık

günler diliyorum.saygılarımla

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                İBRAHİM OTSEKİN  

                                                                                ÇORLU S.M.M.M ODASI

                                                                                            BAŞKANI