Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliğ Taslakları

14.05.2020 17:27

İzaha Davet Müessesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı için tıklayınız

Vergi Usul Kanununun 160/A Maddesinin Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı için tıklayınız