İŞ POTANSİYELİNİ DARALTACAK HİÇBİR DÜZENLEMEYİ KABUL ETMİYORUZ!

30.10.2023 08:58

Mali Müşavirlerin

Beyanname İmzalama Yetkisine Ait

İş Potansiyelini Daraltacak

Hiçbir Düzenlemeyi

KABUL ETMİYORUZ!

Beyanname İmzalatma Zorunluluğuna İlişkin Sınırlar

Tamamen Kaldırılmalı ve

Tam Tasdik Yaptırsın veya Yaptırmasın,

MALİ MÜŞAVİRLERE BEYANNAME İMZALATMAK

ZORUNLU OLMALIDIR!

 

Çorlu SMMM Odası Yönetim Kurulu