DEPREMLER NEDENİYLE ELEKTRONİK DEFTER VE BERAT DOSYALARI ZAYİ OLAN MÜKELLEFLERE, E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ TESLİM EDİLMESİNE YÖNELİK GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA TEKNİK DÜZENLEMELER TAMAMLANMIŞ VE E-DEFTER KILAVUZUNDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

25.05.2023 12:34

TÜRMOB' un ''Depremler Nedeniyle Elektronik Defter ve Berat Dosyaları Zayii Olan Mükelleflere, e-Defter ve Berat Dosyalarının Teslim Edilmesine Yönelik Gelir İdaresi Başkanlığınca Teknik Düzenlemeler Tamamlanmış ve e-Defter Kılavuzunda Güncelleme Yapılmıştır'' 25.05.2023/92 sayılı mevzuat sirküsü için tıklayınız