Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirküleri /Sirküler No: 14

28.07.2022 12:07

ORTAĞIN ŞİRKETE DÖVİZ OLARAK BORÇ VERMESİNİN TCMB GENELGESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİkonulu Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirküleri /Sirküler No: 14 için tıklayınız