Vergi Af Kanunlarına İlişkin Meslek Mensuplarının Görüşlerine Yönelik Anket Çalışması

27.04.2022 12:36

 

VERGİ AF KANUNLARINA İLİŞKİN MESLEK MENSUPLARININ GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI

Bu anket, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyinin Vergi Sisteminde Sürekli Afların ve/veya Yapılandırmaların Çıkarılmasının Sebepleri ve Bu İhtiyacının Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Tedbirler Çalışma Grubu'nun çalışmalarına katkıda bulunmak amacı ile TÜRMOB tarafından hazırlanmıştır.

 

Amacı meslek mensuplarımızın kamuoyunda vergi afları olarak da bilinen vergi ödeme kolaylığı, matrah ve vergi artırımı, İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı ile varlık barışı gibi işlemleri içeren yasal düzenlemelere ilişkin bakış açısını ölçmektir. Görüşlerinizin politika yapımına katkıda bulunabilmesi ve bunların kamuoyuna aktarılabilmesi hedeflenmektedir.

 

Bu nedenle, bu düzenlemelerden yararlanan mükellefler ile yararlanmayanlar arasında vergiye gönüllü uyum konusunda zaman içinde bir değişiklik olup olmadığının belirlenmesi, vergi aflarının vergiye gönüllü uyumu sağlayıp sağlamadığı ile adalet anlayışı gibi değişkenler üzerinde etkisinin olup olmadığının ölçülmesi amacıyla en fazla 15-20 dakika sürecek bu anketi sizinle yapmak istiyoruz.

 

Mali olayların merkezinde bulunan siz değerli meslek mensubumuzun görüş ve sorunlarını ilgili mercilere iletebilecek kanalların açık olması çok önemlidir.

 

Bu ankette kişisel verilerinize ilişkin (T.C. kimlik no, ad, soyad vb.) herhangi bir veri talep edilmemektedir. Verdiğiniz bilgiler yukarıda amacı açıklanan araştırma konusunun ampirik analizinde kullanılacak ve kamuoyu aydınlatılmaya çalışılacaktır.

 

Anket sonuçları bir rapor halinde analiz edilerek tarafımızdan kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz.

Ankete katılmak için tıklayınız