1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

02.11.2021 09:20

 

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

 

1 No.lu  Katma  Değer  Vergisi  Beyannamesine  30.09.2021  tarih  ve 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği  yenilenmiş cep telefonu  teslimlerine ilişkin bildirim eklenmiştir.

 

Ayrıca serbest bölgelerde verilen hizmetlerdeki tam ve kısmi istisnalarla  ilgili bilgilerin ayrıntılarına ilişkin "Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim" tablosu oluşturulmuştur.

 

Söz  konusu  değişiklikler  için  beyanname  düzenleme  programının güncellenmesi gerekmektedir.

 

Kaynak: GİB