TESMER/STAJYER EĞİTİM (e-USE)

02.06.2021 08:26

 

Stajyer Eğitiminde (e-USE) Eksik Dönemlerin Tamamlanması ve Katkı Payı Ödeme Süresi 30 Haziran 2021 tarihine uzatılmıştır.

 

Aday Meslek Mensuplarına e-Posta ile gönderilen

 "Stajyer Eğitiminde Dönemlerin Tamamlanma Süresi Uzatımı" yazısı

 

Aday Meslek Mensuplarına e-Posta ile gönderilen 

"Stajyer Eğitimi Katkı Payı Ödemesi Süre Uzatımı" yazısı