KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35)

16.02.2021 08:13

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35)

1- KDV Uygulama Genel Tebliğinde, KDV tevkifatı yapmak zorunda olan belirlenmiş alıcılar grubuna; ''Sigorta ve reasürans şirketleri, Sendikalar ve üst kuruluşları, Vakıf üniversiteleri, ve Mobil elektronik haberleşme işletmecileri'' eklenmiştir.

2- '' Yapım işleri ile Bu işlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri '' nde KDV Tevkifatı (3/10)'dan (4/10)' a yükselmiştir. Daha önce sadece belirlenmiş alıcılara yapılan kısmi tevkifat işlemi, 5 Milyon ve üzerindeki tüm yapım işlerini kapsar hale gelmiştir.

3- '' Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri '' nde kısmi tevkifat oranı (5/10)'dan (7/10)' a  yükseltilmiştir.

4- '' Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri '' nde kısmi tevkifat oranı (5/10)' dan (7/10)' a yükseltilmiştir.

5- '' Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri '' nde kısmi tevkifat oranı (7/10)' dan (9/10)' a yükseltilmiştir.

6- '' Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmetleri alımları ''da (2/10) oranında kısmi tevkifata tabi tutulacaktır.

7- '' Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri '' nde kısmi tevkifat oranı (5/10)' dan (7/10)' a yükseltilmiştir.

8- KDV mükellefleri tarafından, tebliğ sayılan Tüm Belirlenmiş Alıcılara ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

9- '' Reklam Hizmeti Alımlarına '' da (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmaya başlanacaktır.

10- KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimler (2/10) oranında tevkifata tabi tutulmuştur.

11- Kısmi Tevkifat İade taleplerinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan ve tahakkuk ettirilen KDV' nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir.

12- Tüm bu değişiklikler 01 Mart 2021' den itibaren geçerli olacaktır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) için tıklayınız

Çorlu SMMM Odası

Yönetim Kurulu