Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)ndan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)

25.01.2021 07:33

25 Ocak 2021 Tarih 31375 Sayılı Resmi Gazete , Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)ndan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) için tıklayınız.