Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)ndan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)

25.01.2021 06:27

25 Ocak 2021 Tarih 31375 Sayılı Resmi Gazete , Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)ndan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) için tıklayınız.