ÇSMMM Odası

Ayşe Eroğlu

ÇSMMM Odası Başkanı

Oda'mız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayşe EROĞLU, 2023 Yılına Ait Maktu Yıllık Aidat Ödemelerine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Yönetim Kurulu Başkanı'mız Sayın Ayşe Eroğlu, 2023 Yılı için Maktu Yıllık Aidat Ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Oda'mız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayşe Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

''Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere; 3568 Sayılı Yasa ile ilgili çıkarılan, 21.09.1990 tarih 20440 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları Yönetmeliği'ne göre Maktu Yıllık Aidat; ''Memur Maaş Taban Aylığı Katsayısının En Az 200, En Fazla 400 Rakamı Sonucu Bulunacak Tutar'' olarak belirtilmektedir. Buna göre 2023 Yılı için Maktu Aidat; 2.350,00 (İki Bin Üç Yüz Elli) TL'dir. İlk kez Çalışanlar Listesi'ne kayıt olan meslek mensupları için 1.880,00 (Bin Sekiz Yüz Seksen) TL'dir. Bununla birlikte 31 Ocak 2023 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Maktu Aidat ödemenizi, Oda'mıza bizzat gelerek nakden veya kredi kartı aracılığıyla yapabileceğiniz gibi, banka hesap numaralarımıza da gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Kredi Kartı Ödeme Talimatı'nı doldurup Oda'mıza gönderen üyelerimizin aidatları, gününde tahsil edilecektir.

Aşağıdaki niteliklerden birine sahip olan üyelerimiz Maktu Aidatı'nı %50 (Yüzde Elli) indirimli ödeyebileceklerdir;

*Meslek Mensubu olup Kamu Kurumu'nda çalışanlar,

(Bu durum nedeniyle aidatını indirimli ödemek isteyen üyelerimizden, bağlı bulundukları

kurumdan alacakları yazı istenmektedir.)

*Kendi adına ticaretle uğraşanlar,

*Hiçbir işle iştigal etmeyenler.

Yukarıda yazılı şartları sağlayan ve Maktu Aidatı'nı %50 (Yüzde Elli) indirimli ödemek isteyen üyelerimizin Maktu Aidat %50 İndirim Taahhütnamesi'ni doldurarak, ekine SGK'dan alacakları Hizmet Dökümü Belgesi'ni ilave ederek, en geç 31.01.2023 tarihine kadar Oda'mıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ UYARI:

Meslek Mensuplarından Kamu Kurum ve Kuruluşları'nda çalışıp 5786 Sayılı Kanun'un 8'inci Maddesi ve 3568 Sayılı Kanun'un 16'ncı Maddesi'ne göre Oda'ya giriş ve yıllık üye aidatlarını %50 indirimli ödeyenlerin bu dönemleri, YMM Sınavı için SMMM Süresi'nden sayılmayacaktır.

NOT: 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlikte Paylarının Tespitine ait Yönetmeliği'nin 6'ncı Maddesi'nin (a) bendi; ''Maktu Aidat: Odaya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zorunlu olduğu aidattır.'' gereğince, geçmiş dönem ödenmeyen aidatlardan Yönetim Kurulu sorumlu olacağından, geçmiş dönem borcu olan üyelerimizin yasal takibe maruz kalmamaları için gerekli hassasiyet ve önemi göstereceğinizi umut ediyoruz.

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

DENİZBANK

ŞUBE ADI : ÇORLU

HESAP NO : 4390-5253527-351

IBAN : TR47 0013 4000 0052 5352 7000 01

BANKA ADI : AKBANK

ŞUBE ADI : ÇORLU EMLAK KONUTLARI

HESAP NO : 0112535

IBAN : TR03 0004 6006 9488 8000 1125 35

İŞ BANKASI

ŞUBE ADI : EMLAKKENT

HESAP NO : 1522-0299063

IBAN : TR43 0006 4000 0011 5220 2990 63

Diğer Başkan Mesajları