ÇSMMM Odası

Ayşe Eroğlu

ÇSMMM Odası Başkanı

Çorlu'da Uygulanacak ve Tavsiye Niteliği Taşıyan Asgari Ücret Tarifesi

Değerli Üyemiz,

2021 yılı ücretlerine yüzde 25 artış oranı uygulanarak hazırlanan ''2022 Yılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Asgari Ücret Tarifesi'' 22 Aralık 2021 tarih ve 31697 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçinde bulunduğumuz yılda yaşanan yüksek enflasyon (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50) olması nedeniyle mesleki faaliyetlerimizin sürdürülmesinde gerekli olan maliyet ve giderlerin (personel, kira, doğal gaz, elektrik, kırtasiye, teknolojik donanım, ulaşım, yemek vb.) tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir.

Yaşanan yüksek enflasyondan kaynaklı fiyat artışları nedeniyle, asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin yetersiz kaldığı ve mevcut tarife ücretleri ile meslek mensuplarımızın faaliyetlerini sürdüremez hale geldiği aşikârdır.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından, 2022 yılı Asgari Ücret Tarifesi'nin enflasyon kaynaklı kayıplarını telafi edecek şekilde güncellenerek yeniden yayımlanması talebi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bugüne kadar herhangi bir karşılık bulmamıştır.

2022 yılında Çorlu'da uygulanacak Asgari Ücret Tarifesi tutarları; 01 Temmuz 2022 - 31 Aralık 2022 dönemi için geçerli olmak üzere, Odamız Asgari Ücret Tespit Komitesi ve Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği (MMMB) Çorlu Şubesi'nin 06 Temmuz 2022 Çarşamba günü gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda aldığı tavsiye niteliğindeki karar doğrultusunda, yüzde 40 (% 40) oranında arttırılmıştır. Tavsiye niteliği taşıyan Asgari Ücret Tarifesi'ne, Oda'mızdan ulaşabilirsiniz...

Saygılarımızla...

Diğer Başkan Mesajları