Üye Kayıt Silme (Vefat - Fesih - YMM)

VEFAT

 • Dilekçe (varisleri tarafından yazılacaktır)
 • Ölüm Kağıdı (gömü belgesi)
 • Ruhsat ve Kimlik Aslı
 • Büro Tescil Belgesi (bürosu varsa)
 • Kaşe (varsa)
 • Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı

FESİH

 • Dilekçe (meslek mensubunun üye kaydının silinmesine ilişkin talebi)
 • Ruhsat ve Kimlik Aslı
 • Kaşe (varsa)
 • Büro Tescil Belgesi (bürosu varsa)
 • Kapanış Tarihine Kadar Müşteri Listesi

YMM OLDUĞUNDAN KAYIT SİLME İŞLEMİ

 • Dilekçe (meslek mensubunun YMM olduğundan dolayı üye kaydının silinmesine ilişkin talebi)
 • YMM Ruhsat Fotokopisi