Şirket Kayıtları

Çalışanlar Listesine Kayıt Formu (Ortaklık adına doldurulacaktır)

Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi

Ticaret Sicil Gazetesi

İmza Sirküleri

Vergi Levhası Fotokopisi

Müşteri Listesi

Kaşe Talep Formu (daha önce kaşe başvurusu imza yetkili ortaklar için)

Kaşe Bedeline İlişkin Dekont