Ortaklık Kayıtları

  • Çalışanlar Listesine Kayıt Formu (Ortaklık adına doldurulacaktır)
  • Vergi Levhasına Yoklama Tutanağı Belgesi
  • Ortaklık Sözleşmesi
  • İmza Sirküleri
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Müşteri Listesi
  • Kaşe Talep Formu (daha önce kaşe başvurusu olmayan imza yetkili ortaklar için)
  • Kaşe Bedeline İlişkin Dekont