Büro Adres Değişikliği

  • Dilekçe
  • Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi
  • Büro Tescil Belgesinin Aslı
  • 1 Adet BiyometrikFotoğraf

ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN

  • Dilekçe
  • Adres Değişikliğini Gösterir Ticari Sicil Gazetesi
  • Büro Tescil Belgesinin Aslı
  • Büro kapanış işlemleri için; dilekçe ekinde Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı (zorunlu) ve Büro Tescil Belgesinin Aslı ile başvuru yapılması gerekmektedir.