Stajı Devam Eden Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

  • Stajınızın sorunsuz geçmesi, staj süresince düzenli verilmesi gereken evrakları vermenizle mümkün olacaktır. Stajınızın takipsiz kalması veya staj evraklarının zamanında verilmemesi v.b. nedenler staj iptalini gerektirmektedir.
  • Her türlü değişikliğin (işyeri, askere gidiş, adres ..v.b) 15 gün içerisinde Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. İşyeri, meslek mensubu değişikliğinde hazırlanması gereken evrak listesi sitemizdedir. Örneğin, işyeri değişiklikleri, matbu işyeri değişikliği dilekçesi ekinde verilmelidir. Ayrıca staj süresince aşağıdaki evrakların, matbu evrak teslim dilekçesi ekinde Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Bürolarda (YMM/SMMM/SM bürolarında, şirketlerinde) staj yapan adayların , her 4 ayda bir SSK aylık bildirge fotokopilerini (internet çıktısı kabul edilmektedir) ve stajın 1.yılı sonunda da meslek mensubu değerlendirme formunu (meslek mensubu tarafından doldurulmuş, kapalı zarf içinde imzalı, kaşeli olarak),
  • Şirketlerde (denetim altında) staj yapan adayların , her 4 ayda bir SSK aylık bildirge fotokopilerini (internet çıktısı kabul edilmektedir), meslek mensubunun şirkete düzenlediği fatura/makbuz fotokopilerini (okunaklı, hangi dönemi kapsadığı belirtilmiş), her yıl şirket ile yapılan sözleşmeleri (arkalı önlü çekilmiş,okunaklı ve hangi dönemi kapsadığının belirtilmiş olması)ve 1 yılın sonunda değerlendirme formunu (meslek mensubu tarafından doldurulmuş, kapalı zarf içinde imzalı, kaşeli olarak),
  • Şirketlerde (gözetim altında, meslek mensubu bordrolu) staj yapan adayların , her 4 ayda bir SSK aylık bildirge fotokopilerini (internet çıktısı kabul edilmektedir), meslek mensubunun aylık bildirge fotokopilerini ve 1 yılın sonunda değerlendirme formunu (meslek mensubu tarafından doldurulmuş, kapalı zarf içinde imzalı, kaşeli olarak) teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Staj süresince ihtiyacınız olan tüm matbu evrak ve bilgi formlarına www.corlusmmmodasi.org.tr internet adresimizdeki Stajyer Matbu Formları başlığından ulaşabilir ve kullanabilirsiniz.