İşyeri Adres Nakli - Ünvan Değişikliği - Büro Adres Değişikliğinde Yapılacak İşlemler

İşyeri Adres Naklinde (Ticari Şirketler ve SMMM ve YMMM şirketlerinde Getirilecek Evraklar)

  • İşyeri değişikliklerinde adres nakli ticaret sicil gazetesi fotokopisi. 
  • SSK'ya ve Vergi dairesine adres nakli gerçekleştirildiğine dair verilen dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir.

(Bürolarda) Adres Naklinde Getirilecek Evraklar

  • Bürolarda adres değişikliklerinde yoklama fişi fotokopisi 
  • SSK'ya ve Vergi dairesine adres nakli gerçekleştirildiğine dair verilen dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir.

Ticari Şirketler ile SMMM, YMMM şirketlerinde Ünvan Değişikliklerinde yapılacak İşlemler

  • Unvan Değişikliği ticaret sicil gazetesi fotokopisi 
  • SSK'ya ve Vergi dairesine unvan değişikliği gerçekleştirildiğine dair verilen dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir.