SMMM ve C Grubu Sınavlarına İlk Defa Katılacak Stajı Biten Adayların Dikkatine

SMMM SINAVLARINA İLK DEFA KATILACAK ADAYLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

Staj dosyanızın incelenmesi için, staja başladıktan sonra getirmeniz gereken bütün evrakların eksiksiz olması ve SMMM Mesleki Yeterlik sınavına katılmak için staj dosyanızı tamamlamanız gerekmektedir.

BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • Sınav dosyası Odamızdan satın alınacaktır.
 • Yeni tarihli Resmi Kuruma alınmış sabıkasızlık belgesi. (sabıka kaydı olanların mahkeme kararının fotokopisini eklemesi gerekmektedir) ve Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf
 • Staja başlama tarihi baz alınarak, SSK aylık bildirge fotokopilerinin tamamı. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir.
 • Başvuru sırasında son dönem SSK aylık bildirgeleri çıkmamış olacağından, sınav tarihine kadar sigortalı çalışacağınıza dair taahhütname(örneği sitemizde form ve dilekçelerin altındadır). Eksik olan SSK bildirgeleri sınavdan önce tamamlanacaktır.
 • Birden fazla meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir (3 aydan az çalışılan işyerlerinden, meslek mensubunun değerlendirme formu alınmaz).
 • Sosyal Sigortalar Kurumundan (SSK) alınmış gün dökümü (internet çıktısı kabul edilmemektedir).
 • Uzaktan Sürekli Eğitim Sertifikası ( www.tesmer.org.tr adresinden alınacaktır) Sertifikasını getirmeyenlerin sınava başvuru yapması mümkün değildir. Başvuru sırasında teslim edilmesi zorunludur.
 • Vergi dairesinden mükellefiyetiniz olup olmadığına dair yazı. Mükellefiyetiniz varsa başlangıç ve bitiş tarihlerinin ilgili yazıda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
 • BAĞ-KUR' dan kaydınız olmadığına dair yazı gelecektir. (internet çıktısı kabul edilmemektedir. )
 • Emekli Sandığı' dan kaydınız olmadığına dair yazı. (internet çıktısı kabul edilmemektedir.)
 • Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi.
 • Staja devam ederken işyeri değişikliği yaptıysanız, gerekli evrakları getirmeniz gerekmektedir. (İşyeri değişikliği evrak listesini Kurumumuzdan veya internet sitemizden alabilirsiniz)
 • İşyeri değişikliğinde meslek mensuplarına ait faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi ve matbu evraklardan staj onay belgesi, tek kişi staj yazısı gibi evrakların başvuru sırasında veya yapılan her iş değişikliğinde verilmiş olması gerekmektedir. Eksik olan evrakların getirilmesi gerekmektedir.

ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR

 • Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu sözleşme (her yıla ait) ve düzenlenen fatura/serbest meslek makbuzlarının fotokopilerinin tamamı. Sözleşmelerin arkalı-önlü fotokopisinin çekilmiş, okunaklı, hangi dönemi kapsadığının belirtilmiş ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Makbuz/Faturaların, hangi aylar için düzenlendiğinin ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösterir ticaret sicil gazetesi. İmza sirküleri ile vergi levhasının fotokopisi. Şirketlerde yapılmış olan adres değişikliğinin SSK aylık bildirgelerde yeni adrese göre düzeltilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Eğer adres nakli belediye düzenlemeleri neticesinde olmuşsa belediyenin düzenlemeye ilişkin yazısı ve şirket faaliyet belgesi gelmelidir.
 • Staj yaptığınız şirket, sözleşmesini SMMM/YMM Ltd/A.Ş olan şirketlerle yapmışsa, son ticaret sicil gazetesi ve şirketin imza sirküleri fotokopisi.
 • İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen).

ŞİRKETLERDE GÖZETİM (MESLEK MENSUBU BAĞIMLI) ALTINDA STAJ YAPANLAR

 • Staja başlama tarihi baz alınarak, staj dönemlerini kapsayan meslek mensubunun SSK aylık bildirge fotokopilerinin tamamı. Meslek mensubu emekli ise sosyal güvenlik destekleme prim bordrolarının fotokopileri gelmelidir.
 • Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir son ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösteriri ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinizi getirmeniz gerekmektedir. Şirketlerde yapılmış olan adres değişikliğinin SSK aylık bildirgelerde yeni adrese göre düzeltilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Eğer adres nakli belediye düzenlemeleri neticesinde olmuşsa belediyenin düzenlemeye ilişkin yazısı ve şirket faaliyet belgesi gelmelidir.
 • Vergi levhasının fotokopisi.
 • Meslek mensubunun muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair işyerinden yazı ve yetkilerini gösterir ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri veya vekaletname getirilmelidir.
 • İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen).

BÜROLARDA VE DENETİM ŞİRKETLERİNDE STAJ YAPANLAR

 • MMM/YMM şirketlerinde çalışanlardan (A.Ş/Ltd) şirketin son ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri fotokopisi.
 • İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen)

ÖNEMLİ NOT-1 : Odamız tarafından daha önce askerlik tecilleri yaptırılmış olan erkek adayların; bitirmiş oldukları kurstan dolayı erken sınava katılmak için başvuru yapmaları halinde, sevk tehirleri Odamız tarafından otomatik olarak iptal ettirilecektir. Bu konuda herhangi bir mazeret Kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT-2 : Odamıza daha önce teslim ettikleri yüksek lisans diplomaları nedeniyle erken sınava başvuru yapacak erkek adayların; sınav başvurusu yapmaları halinde, sevk tehirleri Odamız tarafından otomatik olarak iptal ettirilecektir. Bu konuda herhangi bir mazeret Kabul edilmeyecektir

ÖNEMLİ NOT-3 : Başvuru için gereken bütün matbu evraklar, formlar, staj değerlendirme formu vb.www.tekirdagtesmer.org adresinden temin edilebilir. Evraklarını düzenli getiren adaylar, sadece eksik evraklarını getireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde ek evraklar istenebilir .