C Grubu Bitirme Değerlendirmesine İlk Defa Katılacak Adayların Hazırlaması Gereken Evraklar

Staj dosyanızın incelenmesi için, staja başladıktan sonra getirmeniz gereken bütün evrakların eksiksiz olması ve C Grubu Bitirmen Değerlendirmesine katılmak için staj dosyanızı tamamlamanız gerekmektedir.

BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • ınav başvurusu için C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi Başvuru Dilekçesi doldurulması gerekmektedir. Başvuru Dilekçesi, Odamızdan ve sitemizde form ve dilekçeler bölümünden temin edilecektir. Başvuru dilekçenizi doldurduktan sonra aşağıda belirtilen banka hesaplarına sınav bedelinizi yatırmanız, sınav dekontu ve hazırlamanız gereken evraklarınızla birlikte sınav başvuru tarihleri içinde Odamıza teslim etmeniz gerekmektedir.
 • Yeni tarihli Resmi Kuruma alınmış sabıkasızlık belgesi. (sabıka kaydı olanların mahkeme kararının fotokopisini eklemesi gerekmektedir) ve Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf
 • Staja başlama tarihi baz alınarak, SSK aylık bildirge fotokopilerinin tamamı. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir.
 • Başvuru sırasında son dönem SSK aylık bildirgeleri çıkmamış olacağından, sınav tarihine kadar sigortalı çalışacağınıza dair taahhütname(örneği sitemizde form ve dilekçelerin altındadır.) Eksik olan SSK bildirgeleri sınavdan önce tamamlanacaktır.
 • Birden fazla meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir (3 aydan az çalışılan işyerlerinden, meslek mensubunun değerlendirme formu alınmaz).
 • Sosyal Sigortalar Kurumundan (SSK) alınmış gün dökümü (internet çıktısı kabul edilmemektedir).
 • Uzaktan Sürekli Eğitim Sertifikası ( www.tesmer.org.tr adresinden alınacaktır) Sertifikasını getirmeyenlerin sınava başvuru yapması mümkün değildir. Başvuru sırasında teslim edilmesi zorunludur.
 • Vergi dairesinden mükellefiyetiniz olup olmadığına dair yazı. Mükellefiyetiniz varsa başlangıç ve bitiş tarihlerinin ilgili yazıda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
 • BAĞ-KUR' dan kaydınız olmadığına dair yazı gelecektir. (internet çıktısı kabul edilmemektedir.)
 • Emekli Sandığı' ndan kaydınız olmadığına dair yazı. (internet çıktısı kabul edilmemektedir.)
 • Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi.
 • Staja devam ederken işyeri değişikliği yaptıysanız, gerekli evrakları getirmeniz gerekmektedir. (İşyeri değişikliği evrak listesini Kurumumuzdan veya internet sitemizden alabilirsiniz)
 • İşyeri değişikliklerinde meslek mensuplarına ait faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi ve matbu evraklardan staj onay belgesi, tek kişi staj yazısı gibi evrakların başvuru sırasında veya yapılan her iş değişikliğinde verilmiş olması gerekmektedir. Eksik olan evrakların getirilmesi gerekmektedir

ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR

 • Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu sözleşme (her yıla ait) ve düzenlenen fatura/serbest meslek makbuzlarının fotokopilerinin tamamı. Sözleşmelerin arkalı-önlü fotokopisinin çekilmiş, okunaklı, hangi dönemi kapsadığının belirtilmiş ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Makbuz/Faturaların, hangi aylar için düzenlendiğinin ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösterir ticaret sicil gazetesi. İmza sirküleri ile vergi levhasının fotokopisi. Şirketlerde yapılmış olan adres değişikliğinin SSK aylık bildirgelerde yeni adrese göre düzeltilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Eğer adres nakli belediye düzenlemeleri neticesinde olmuşsa belediyenin düzenlemeye ilişkin yazısı ve şirket faaliyet belgesi gelmelidir.
 • Staj yaptığınız şirket, sözleşmesini SMMM/YMM Ltd/A.Ş olan şirketlerle yapmışsa, son ticaret sicil gazetesi ve SMMM veya YMM şirketinin imza sirküleri fotokopileri.
 • İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen).

ŞİRKETLERDE GÖZETİM (MESLEK MENSUBU BAĞIMLI) ALTINDA STAJ YAPANLAR

 • taja başlama tarihi baz alınarak, meslek mensubunun SSK aylık bildirge fotokopilerinin tamamı. Meslek mensubu emekli ise sosyal güvenlik destekleme prim bordrolarının fotokopileri gelmelidir.
 • Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir son ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösteriri ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinizi getirmeniz gerekmektedir. Şirketlerde yapılmış olan adres değişikliğinin SSK aylık bildirgelerde yeni adrese göre düzeltilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Eğer adres nakli belediye düzenlemeleri neticesinde olmuşsa belediyenin düzenlemeye ilişkin yazısı ve şirket faaliyet belgesi gelmelidir.
 • Vergi Levhası fotokopisi.
 • Meslek mensubunun muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair işyerinden yazı ve yetkilerini gösterir ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri veya yetkisiyle ilgili vekaletname.
 • İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen).

BÜROLARDA VE DENETİM ŞİRKETLERİNDE STAJ YAPANLAR

 • SMMM/YMM şirketlerinde çalışanlardan (A.Ş/Ltd) şirketin son ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri.
 • İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen).

ÖNEMLİ NOT : Başvuru için gereken bütün matbu evraklar, formlar, staj değerlendirme formu, ..vb. www.tekirdagtesmer.org adresinden temin edilebilir. Evraklarını düzenli getiren adaylar, sadece eksik evraklarını getireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde ek evraklar istenebilir .