Görevdeki Disiplin Kurulu

ÇSMMM Odası
ÇSMMM OdasıAd Soyad

Nuray Yaman Küçük

Ünvan Bilgisi

Disiplin Kurulu Başkanı

Doğum Yılı ve Yeri Bilgisi

1967 / Çorlu

Öğrenim Bilgisi

Uludağ Üniversitesi / İktisat

Kişisel Bilgiler

Evli ve iki çocuk annesidir.

Çalışma Hayatı

1995 yılından bu yana, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyetini sürdürmektedir. 2005-2009 Dönemi'nde Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği (MMMB) Derneği Çorlu Şubesi Yönetim Kurulu Saymanlığı, 2006-2008 Dönemi'nde Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Danışma Meclisi Üyeliği, 2006-2010 Dönemi'nde Tekirdağ SMMM Odası Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2011-2013 Dönemi'nde Çorlu SMMM Odası Sosyal Etkinlik Komitesi ve Etik Komisyonu Üyesi, 2013-2016 Dönemi'nde Disiplin Kurulu Başkanı, 2016-2019 Dönemi'nde Danışma Meclisi ve Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Üyesi, 2019-2022 Dönemi'nde ise yine Danışma Meclisi ve Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

ÇSMMM OdasıAd Soyad

Hatice Çakır

Ünvan Bilgisi

Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı

Doğum Yılı ve Yeri Bilgisi

1971 / Çorlu

Öğrenim Bilgisi

Anadolu Üniversitesi / İktisat

Kişisel Bilgiler

Evli ve iki çocuk annesidir.

Çalışma Hayatı

2002 yılından bu yana, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyetini sürdürmektedir. 2011-2013 Dönemi'nde Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Haksız Rekabet Komitesi Üyesi, 2017-2019 Dönemi'nde Disiplin Kurulu Üyesi, 2019-2022 Dönemi'nde ise Denetleme Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

ÇSMMM OdasıAd Soyad

Leyla Acır

Ünvan Bilgisi

Disiplin Kurulu Sekreteri

Doğum Yılı ve Yeri Bilgisi

1974 / İstanbul

Öğrenim Bilgisi

Anadolu Üniversitesi / İktisat

Kişisel Bilgiler

Evli ve iki çocuk annesidir.

Çalışma Hayatı

1995 yılından bu yana mesleğini icra etmekte olup, 2008 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyetini sürdürmektedir. 2019-2022 Dönemi'nde Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Soruşturma Komisyonu ve Danışma Meclisi'nde görev aldı.

Aynı dönemde, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) delegesi oldu. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği (MMMB) Derneği Çorlu Şubesi'ndeki Sekreterlik görevi halen devam etmektedir.

ÇSMMM OdasıAd Soyad

Meryem Çınar

Ünvan Bilgisi

Disiplin Kurulu Üyesi

Doğum Yılı ve Yeri Bilgisi

1982 / Kütahya

Öğrenim Bilgisi

Anadolu Üniversitesi / İktisat

Kişisel Bilgiler

Evli ve bir çocuk annesidir.

Çalışma Hayatı

2008 yılından bu yana, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyetini sürdürmektedir. 2008-2011 Dönemi'nde Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği (MMMB) Derneği Çorlu Şubesi'nde Denetleme Kurulu Üyesi, 2013-2016 Dönemi'nde Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Sosyal Etkinlik Komitesi Üyesi, 2016-2019 Dönemi'nde ise Çorlu SMMM Odası Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Son olarak, 2019-2022 Dönemi'nde Çorlu SMMM Odası Disiplin Kurulu'nda görev aldı.

ÇSMMM OdasıAd Soyad

Volkan Özer

Ünvan Bilgisi

Disiplin Kurulu Üyesi

Doğum Yılı ve Yeri Bilgisi

1978 / Tekirdağ

Öğrenim Bilgisi

Gazi Üniversitesi / Muhasebe - Anadolu Üniversitesi / İ.İ.B.F.

Kişisel Bilgiler

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Çalışma Hayatı

10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosunda çalıştıktan sonra 2005 yılından bu yana, kendi bürosunda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyetini sürdürmektedir. 2019-2022 Dönemi'nde, Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası'nda Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Diğer Oda Kurulları Üyeleri