Türmob'un Tabela Asılması Hususundaki Yazısı

Sayın Üyemiz, 3 Ocak 1990 tarih, 20391 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesi uyarınca meslek mensuplarınca tabela asılması ihtiyaridir. Tabela asılması halinde ise uyulması gereken kurallar yine aynı maddede belirtilmiştir.             Mesleki bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının kendi adlarına tabela asmaları kural olarak mümkün değildir. Ancak büro sahibi olan meslek mensubunun tabelasında ayrı olduklarını bir çizgi ve başlık altında, çalışan olduklarının belirtilmesi koşulu ile çalıştırılan meslek mensuplarının adlarının ve unvanlarının yazılması mümkündür. Türmob'un konuya ilişkin 09.08.2016 tarih, 10301 sayılı yazısı ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu Tabela Asılması Hk. Yazı

Diğer Paylaşımlar