2021 Eylül Dönemi Staja Başlama Ön Başvuruları Bilgilendirme

2021 EYLÜL DÖNEMİ

STAJA BAŞLAMA ÖN BAŞVURULARI

(1 EYLÜL 2021 -31 ARALIK 2021)

 

2021 Eylül Dönemi, staja başlama ön başvuruları 1 Eylül-31 Aralık 2021 tarihleri arasında TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

 

Staja Giriş Sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam eden adaylardan, staj koşullarını sağlayanlar yukarıda belirtilen tarihler arasında staja başlama ön başvurularını yapabilirler. 2021 Eylül Dönemi başvuruları, 31 Aralık 2021 tarihi itibari ile sona erecek olup, bu tarihten sonra işe giriş yapacak adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Ön başvuru işlemini tamamlayan adaylar daha sonra, kayıtlı oldukları Oda / TESMER Şubeleri tarafından duyurulacak tarihler arasında staj evraklarını staj dosyalarına eklenmek üzere teslim edeceklerdir. Söz konusu başvurular ilgili Oda ve/veya TESMER Şubesi Yönetim Kurulu tarafından incelenerek, başvurusu uygun bulunanların stajları yönetim kurulu kararı ile başlatılacaktır.

 

Staja başlayan adaylar, stajın başlamasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-Stajyer Eğitimi) tabi olacaklardır. Staja başlayan adaylara, sürecin başlatılmasıyla ilgili olarak daha sonra bilgi verilecektir.

 

Önemli Not:  

 

Gözetim ve denetimde staj yapacak adayların, şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen ticari merkez adresinde çalışması zorunludur. (SGK sigortalı aylık hizmet belgesindeki adresin,  şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresi ile aynı olması gerekmektedir.  Yeni işe girenler için işe giriş bildirgesindeki işyeri adresi ile şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresinin aynı olması gerekmektedir.)

Fotograf Galerisi

Diğer Paylaşımlar