6736 Sayılı Kanun Başvuru Ve Ödeme Sürelerine İlişkin Takvim

Odamız Mevzuat ve Bilgi Teknolojileri Komitesi'nce hazırlanmış olan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hakkında başvuru süreleri ile ödeme şekli ve tarihlerinin yer aldığı takvim ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Yönetim KuruluEk 1 için tıklayınız.Ek 2 için tıklayınız.
Fotograf Galerisi

Diğer Paylaşımlar