Başkan' ın Mesajı

Değerli Meslekdaşlarım,

Sözlerime başlamadan evvel, ülkemizde yaşayan bireyler olarak, endişe verici pek çok gelişmeye tanık olduğumuzu, dünyada ve ülkemizde yaşanan terör ve insanlık dışı katliamların tüm duyarlı insanlarımızı derinden üzdüğünü ifade etmek isterim.

Terör nedeniyle şehit düşen askerimize, polisimize, hayatını kaydeden vatandaşlarımıza Allah' tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı, gazilerimize acil şifalar dilerim.

Değerli meslektaşlarım,

Meslek camiası olarak çok yoğun bir süreci geride bırakırken ne yazık ki, bu sürecin içerisindeki sorunlarla uğraşmaktan, asli sorunlarımızın çözüme kavuşması konusunda mesafe kat edemedik.

Mesleki açıdan 2016 yılının yine yoğun geçeceği aşikardır. Üzerimizdeki diğer işlerle birlikte e-tebligat, e-fatura, e-defter ve mevcut yazar kasaların akıllı yazar kasaya çevrilmesi gibi yeni sistemlerin devreye girmesi, iş yoğunluğumuzun daha da artmasına neden olacaktır. Yeni uygulamaya geçilecek işlemlerin kademeli olarak sisteme girilmesi gerekmektedir. İş sahiplerinin kendi donanımlarını ve teknolojik alt yapılarını kurmaları yüksek bir maliyet oluşturduğu için, geçişlerde küçük ölçekli işletmeler için kademeli geçiş sağlanmalıdır. Bu konuda esnaf odaları ile sanayi ve ticaret odalarının, üyelerinin haklarını savunmaları gerekmektedir.

Bildiğimiz üzere ülkemizde vergi mükelleflerinin üzerine vergi, sosyal güvenlik ve diğer mevzuatlar yönünden hemen hemen her gün yeni bir yük bindirilmekte ve bu yük de maalesef bizim meslek camiamıza yansımaktadır. Hepimizin bildiği üzere ofislerimiz Maliye Bakanlığı'nın , Sosyal Güvenlik Kurumu'nun birer şubesi haline geldi. Üstelik bu da yetmezmiş gibi kamunun elinde var olan bilgileri Tuik'e vermekle yükümlü hale getirildik.

Değerli meslektaşlarım,

Muhasebecilik bizler için artık uluslararası bir meslek haline gelmiştir. Yeni muhasebe sistemi; en başta biz meslek mensuplarının yeniden yapılanmasını zorunlu kılmıştır.

Muhasebe, bir sosyal bilim ve dolaylı olarak muhasebe mesleği de bir sosyal meslektir. Sosyal yapının gereklerine bağlı olarak muhasebe bilimi, muhasebecilik mesleği değişmekte ve gelişmektedir.

Mesleğimiz yalnızca defter tutma işi değildir. Yapmamız gereken mesleğimizle ilgili bulunmaktır. Ulusal muhasebe standartlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesinde, odalarımız ile birlikte meslek birliğimiz Türmob, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kamu Gözetimi Kurumuna büyük görevler düşmektedir. Önümüzdeki sürecin sorunsuz ve verimli geçmesi için tarafların üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir.

Mevzuatta sık sık yapılan değişiklikler mesleğimizin uygulamasında her an yeni gelişmeleri takip etmemizi gerektirmektedir. Yönetim Kurulu olarak bizler meslektaşlarımızın değişiklikleri yakından takip edebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanabilmesi için seminer ve eğitimlere her dönem olduğu gibi bu dönemde de ağırlık vereceğiz.

Mesleği icra ederken işbirliği içinde olmak zorunda bulunduğumuz, çözüm ortaklarımız konumundaki kurumlarla var olan işbirliğini artırmak ve yaşanan sorunları asgariye indirmek için çalışmalar yapacağız.

Eğitim çalışmalarını her zaman olduğu gibi olmazsa olmazımız olarak görecek ve bu alanda; Çorlu'muzda ve Trakya'da faaliyette bulunan üniversitelerimizle işbirliğine giderek camiamıza maksimum katkıyı sağlamaya çalışacağız.

Başta eğitim olmak üzere yapacağımız her türlü etkinlikler ve çalışmalar nedeniyle camiamıza gerekli olan hizmet binamızın bir an evvel bitirilmesi için gerekli girişimlere hemen başlanılacaktır. Hizmet binamızın bitirilmesi ile birlikte gerek eğitim, gerekse diğer etkinlikler için rahat bir çalışma ortamı sağlanmış olacaktır.

Tüm bu gayretlerimizin başarı ile sonuçlanabilmesi için, birlik ve beraberliğe, birbirimizi sevmeye ve saymaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönem içinde bulunduğumuz konusunda bizimle hem fikir olacağınıza inanıyoruz.

Eski bir Çin atasözü der ki, tek ağaçtan orman olmayacağı gibi tek bir telden de müzik çıkmaz. Tüm bu çalışmalarımız için siz değerli meslekdaşlarımızın desteğine, fikrine ihtiyacımız vardır.

Yeni dönemde gerek Yönetim Kurulumuz, gerekse diğer kurullarımız olarak üyelerimizin hak ettikleri ve ihtiyaç duydukları sevgiyi, saygıyı, sıcaklığı ve ilgiyi oda çalışanlarımızla birlikte sizlere sunma amacı içindeyiz. Adalet ve eşitlik içinde, şeffaf uygulamalarla, odamızın ve meslek camiamızın hizmetinde olmaya gayret edeceğimizi ifade eder, işlerinizde kolaylıklar ve bol kazançlı günler dilerim.

 

İbrahim OTSEKİN
Çorlu SMMMO Başkanı