DEĞERLİ KONUKLAR VE DEĞERLİ MESLEKDAŞLARIM

13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına

istinaden, 111 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 4 bin 800 Yeminli Mali

Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest

Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası, TÜRMOB çatısı

altında hizmet vermektedir.

 

 31  yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunarak, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve

işletmelerimize hizmet ediyoruz.

 

 İdare ile vergi mükelleflerimiz arasında köprü görevi üstlenen serbest

muhasebeci mali müşavirler serbest meslek icra etmesinin yanı sıra çok önemli

bir kamu hizmeti ifa etmektedirler. Düzenli ve sağlıklı bir ekonominin temelini

şeffaf kayıt ve belge düzeni oluşturduğundan, vergi ve muhasebe bir ülkenin

kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır.

 

 Düzenli ve adil bir vergi sisteminin tesis edilebilmesi ancak kamuyu ilgilendiren tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesi, mükelleflerin beyanlarının makul ve gerçekçi olması yönünde yapılan çalışmalar ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması ile mümkün olacaktır. Bu durumu gerçekleştirme noktasında da en önemli güç şüphesiz mali müşavirler ve muhasebecilik mesleğinin siz saygıdeğer mensuplarıdır. Ülkemizin, şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak, kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır.

 Ekonomimiz son zamanlarda kendi içinde barındırdığı yapısal sorunların ve özellikle üretimden ziyade tüketime dayalı büyüme politikalarının yanı sıra küresel ekonominin yarattığı hava ve sorunlardan dolayı kırılgan bir görünüm sergiliyor. Ticari hayattaki durgunluk, yabancı para değerlerindeki kur oynaklığı ve belirsizlikler ekonomi üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. İç talepte yaşanan daralma ile birlikte kırılganlıklar giderek artıyor. 2020 yılından itibaren geçmiş yılların baz etkisi ve finansal iklimden kaynaklı olumlu gelişmeler ekonomimizde olumlu bir yansımayı beraberinde getirebilir. Ekonomide yaşanan sıkıntılar vergi performansını etkilerken, tüm toplumu olduğu gibi muhasebe ve denetim mesleğini icra eden bizlerin zaten öteden beri sorunlu olan tahsilat problemimizi daha da güçleştirdi..

Değerli  konuklar değerli  meslekdaşlarım

Teknolojik gelişmeler mesleğimizi yakından etkilemeye devam ediyor.

 

Önümüzdeki süreçte bu etki kendini güçlendirerek devam ettirecek gibi

 

gözüküyor. Yapmamız gereken ise ülkemizin ve mesleğimizin dünyadaki

 

değişime ve gelişimlere uyum göstermesini sağlamaktır. Geleceğe bugünden

 

hazırlanmaktan ve uyum sağlamaktan başka bir seçeneğimiz bulunmuyor. Aksi

 

durumda fırsatları kaçırır dünyanın gerisinde kalırız.

 

Dünya ekonomik forumu tarafından yayınlanan işlerin Geleceği Raporuna göre

2022 yılına kadar 75 milyon iş, insanlar ve makineler arasındaki iş bölümündeki

kayma ile yer değiştirecek. Makineler insanların işlerini yapmaya başlayacak.

Klasik anlamda muhasebe ve denetim başka işlerle birlikte önemini kaybedecek.

            Bu olumsuz beklentiye karşın, bardağın dolu tarafını ise 2022 yılına kadar

133 milyon yeni işin ortaya çıkabileceği öngörüsü oluşturuyor. Bu beklenti

dünya ekonomisinin büyüyeceğini ve gelişeceğinin göstergesi niteliğinde.   

Wall Street Journal?de yayınlanan ? Gelecek On Yılın En Umut Veren Kariyerleri ?

başlıklı verilerin analizine dayanan makale, muhasebe ve denetim mesleğini

gelecek on yılın en umut verici işlerinde 19. Sırada gösteriyor. Mali yöneticiler

ise gelecek on yılın en umut verici işlerinde 2. Sırada yer alıyor.

             Teknoloji, mesleğimizi değişim ve dönüşüme zorluyor. Bu değişim

sürecine direnmek yerine, şimdiden mesleğimizi gelecek için tasarlamalıyız.

            Ekonomiye ve işletmelere değer katan bir mesleğin mensupları olarak,

gelişmeleri takip ederek, sürekli mesleki eğitimle kendimizi geliştirerek,

yarınların dünyasında yerimizi almalıyız. Organizasyonlarımızı ve hizmetlerimizi

yeniden tasarlamalıyız.   

TÜRMOB?un ve ODALARIMIZIN  temel görevi mesleğimizi yarınlara güvenle taşımaktır. Tüm gelişmeleri yakından takip ederek, meslektaşlarımızı bu değişim ve dönüşüm sürecine hazırlama gayretindeyiz. Bunun için muhasebe meslek örgütleri, meslek mensuplarının ihtiyaç duyacağı becerileri kazandırma ve geleceğe hazırlama görevine ağırlık vermelidir.

Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz.

Değerli konuklar değerli meslekdaşlarım

Güney bölgemizde yaşanan ve yaşanacak gelişmeler, ülkemizi çok yakından etkiliyor ve etkilemeye devam edecek gibi görünüyor

Ülkemizin güvenliği için tehdit oluşturan terör oluşumlarına karşı

başlatılan Operasyonun başarıyla sonlanması, bölgeye ve ülkemize

barış ve huzur getirmesi en büyük temennimizdir. Şehit düşen  tüm  

askerlerimize Allah?tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize

başsağlığı, yaralılarımıza şifalar  dileriz. Şehit ve gazilerimizi bir kez

daha minnetle anıyoruz.

 

Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde barışın, hoşgörünün ve adaletin

egemen olması en büyük arzumuz ve isteğimizdir.. Önümüzdeki

günlerde  ülkemizde ve dünyada toplumsal barışın sağlandığı,

terörün son bulduğu, insanların barış ve huzur içinde yaşadığı,

ekonomik istikrarın ve adil dağıtımın nispeten sağlandığı,

istihdamın arttığı, işsizliğin azaldığı, mesleki sorunların

çözüldüğü, yarınlara sevgi, umut ve inançla baktığımız bir dönem

olması dileğiyle   MESLEKDAŞLARIMIN MUHASEBE  HAFTASINI KUTLAR 

ÜLKEMİZ VE MESLEKDAŞLARIMIZ İÇİN DAHA AYDINLIK GÜNLER DİLER 

saygılarımı sunarım.

                                                                                                                                                                                                                                                                                İBRAHİM OTSEKİN  

                                                                                ÇORLU S.M.M.M ODASI

                                                                                               BAŞKANI