Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Beyannamesi Verilme Süreleri 2020 Yılı İçin 6'şar Ay Sonraki Yıllar İçin 3'er Aylık Dönemler Halinde Yeniden Belirlendi

22.03.2020 05:57

22.03.2020 tarih 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ; Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Genel Tebliğ (Sıra No: 1)' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile yapılan düzenleme doğrultusunda Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) beyannamesi 2020 yılında 6'şar aylık dönemlerde, sonraki yıllarda ise 3'er aylık dönemler halinde yeniden belirlendi.