Tebligat Sistemi Ve Kep Uygulamalarının Personel Yönetiminde Kullanımı Ve Hukuki Altyapısı (13:00-14:30) Ar-Ge Ve Yatırım Destekleri(14:45-16:00) Vergisel Teşvikler Ve Vergide Son Düzenlemeler(16:15) 27.02.2019 Çarşamba

25.02.2019 12:26

TEBLİGAT SİSTEMİ VE KEP UYGULAMALARININ PERSONEL YÖNETİMİNDE KULLANIMI VE HUKUKİ ALTYAPISI (13:00-14:30) AR-GE VE YATIRIM DESTEKLERİ(14:45-16:00) VERGİSEL TEŞVİKLER VE VERGİDE SON DÜZENLEMELER(16:15) 27.02.2019 ÇARŞAMBA