ŞİRKET KAYITLARI

     * Çalışanlar Listesine Kayıt Formu (Ortaklık adına doldurulacaktır)

     * Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi

     * Ticaret Sicil Gazetesi

     * İmza Sirküleri

     * Vergi Levhası Fotokopisi

     * Müşteri Listesi

     * Kaşe Talep Formu (daha önce kaşe başvurusu imza yetkili ortaklar için)

     * Kaşe Bedeline İlişkin Dekont